Monday, March 28, 2011

ထုတ္လႊင့္လိုက္သည္

မဂၤလာပါ ၊

ကၽြန္ေတာ္တို႔ စကားလံုး အဖ္အမ္ မွ ဘာသာစကားမ်ားကို ထုတ္လႊင့္ေနပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖ္အမ္သည္ ဖရီကြမ္စီ ေမာ္ဂ်ဴေလးရွင္း လား၊
ဖီးလ္မာရွယ္ လား
ဘာလား ညာလား မသိ။
သို႔ေသာ္ သင့္ထံထုတ္လႊင့္လွ်က္ရွိပါသည္။

သင္တုိ႔ ေခၚဆိုေသာ တယ္လီဖုန္းသည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္
ဆက္သြယ္၍မရရွိျခင္းမွာ တယ္လီဖုန္းဧ။္ ခ်ိဳ႕ရြင္းခ်က္ေၾကာင့္လား ၊
ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာမ်ားဧ။္ ခ်ိဳ႕ရြင္းခ်က္ေၾကာင့္လား ဆိုသည္ကို
တယ္လီဖုန္းပုိင္ရွင္သည္လည္းေကာင္း ေခၚဆိုသူသည္လည္းေကာင္း သိႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ေသာ ေႏြရာသီကို ေရာက္ရွိလာျပီျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္
သင္တုိ႔ဧ။္ အသံုးမျပဳေတာ့ျပီျဖစ္ေသာ အသိဥာဏ္ ႏွင့္ ခံစားမွဳ တို႔ကို စနစ္တက် ျငိမ္းသတ္ထား
ၾကရန္ႏွင့္၊
က်ဴးဘား ေဆးျပင္းလိပ္ကို ပါးစပ္တြင္ ခဲကာ ေတာ္လွန္ေရးစကားမ်ား ကို ေန႔ည
လမ္းေလွ်ာက္၍ လံုးဝ
မေျပာၾကပါရန္ တိုက္တြန္းႏွိဳးေဆာ္အပ္ပါသည္ ။

လူတို႔သည္ အခ်ိန္နာရီတို႔နဲ႔ တကြ ရက္လႏွစ္ တို႔ကို သတ္မွတ္လွ်က္ရွိၾကသည္ ။
ထို႕ေၾကာင့္ ဧပရယ္လ ဆယ့္သံုးရက္ ကို တန္ခူးလဆန္း ၁၀ရက္ေန႔ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊
ထို တန္းခူးလဆန္း ၁၀ရက္ေန႔ကို သၾကၤန္အၾကိဳေန႔ ဟူ၍လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ၾကသည္။
ထိုေန႔တြင္ သၾကားမင္းဟုဆိုေသာ အရာသည္ လူျပည္ဟုဆိုေသာ အရာသို႔ ဆင္းသက္ လာသည္ဟုဆိုေသာေၾကာင့္
အထက္မွေအာက္သို႔ ေရြ႕လ်ားေၾကာင္းကို ေဖၚျပေနသည္။
ထိုသၾကားမင္း ဆိုေသာအရာသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း တစံုတရာကို အသံုးျပဳ၍ ဆင္းလာသည္ ဟု အယူရွိၾကေလရာ ၊
ယခုႏွစ္တြင္ အသံုးျပဳမည့္ ဆင္းသက္ကိရိယာမွာ အိုဇံုးလႊာအား ထိခိုက္မွဳ ရွိ၊မရွိ
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ားက ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သြားပါမည္။

မိုးမရြာခဲ့လွ်င္ မည္သူမွ် ထီးေမ့က်န္ခဲ့လိမ့္မည္မဟုတ္။
အ၀ိဇၨာ၀ံပုေလြကို တိုက္ထုတ္ရန္ အရစၥတိုတယ္ က သူ႕တပည့္ေတြကို သင္ၾကားေပးလိမ့္မည္။
သူေတာ္စင္တဦး ျဖစ္ရန္ မည္သို႔ေသာအခ်က္မ်ား လုိအပ္ေၾကာင္းကို စာရင္းျပဳစုရအံုးမည္။
ထို႔ေနာက္တြင္ေတာ့ မဟာလူသား အျဖစ္ကို အလိုမရွိ။
ထာဝရ ဆိုေသာ အရာကို တိုင္းတာၾကည့္မိေသာအခါ တည္ျမဲျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာအေၾကာင္းတရား မ်ားသာျဖစ္ေတာ့ဧ။္ ။အျပည့္အ၀မွန္ကန္ ဖို႔ေတာ့ လိုအပ္သည္။
ေသၿပီးတဲ့ေနာက္မွေတာ့ ဘယ္အုတ္ဂူကိုမွ ေဆးေရာင္မျခယ္ခ်င္ပါနဲ႔ ေတာ့ မိတ္ေဆြ ။
ရာသီဥတုေတြ ေျပာင္းလဲလာတဲ့အေၾကာင္းကို ဦးထြန္းလြင္မေျပာလည္း ခင္ဗ်ားသိတာပါပဲ။

ကၽြန္ေတာ္တု႔ိ စကားလံုး အဖ္အမ္ဧ။္ အစီအစဥ္မ်ားကို ဤတြင္ ေခတၱ ရပ္နားပါမည္။
က်န္ရွိေနေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို အာရံုလာေသာအခ်ိန္၌ ဆက္လက္ထုတ္လႊင့္သြားပါမည္။
ထိုအစီအစဥ္မ်ားကို ခ်စ္ျခင္းပိြဳင့္ဇီးရိုးဇီးရိုး တြင္ လည္းေကာင္း၊ မုန္းျခင္းပြိဳင့္ဇီးရိုးဇီးရိုး တြင္ လည္းေကာင္း
အဆင္ေျပသလုိ ဖမ္းယူခံစားႏိုင္ပါသည္။